نداي زاهدان : مرزداران بلوچ، اين قسمت حاج باراني درازهي
جمعه، 1 دی 1391 - 19:31 کد خبر:785
در اين نوشتارچندقسمتي ضمن اشاره به ويژگي هاي ارزشي مردم بلوچ از جمله وطن دوستي،مرزداري،ايثارو شهادت به گوشه اي از فعاليت هاي عيني و واقعي سرداران طوايف بلوچ وتلاش افراد طايفه آنها درراه پاسداري و حفاظت از مرز و ايجاد امنيت در استان به عنوان نمونه اي از ساير طوايف و عشاير بلوچ مي پردازيم.

اختصاصي نداي زاهدان - عبد السلام بزرگ زاده - ادبيات ،باورها ،آداب ورسوم قوم بلوچ نمودي از باورها و فرهنگ كهن ايران باستان است كه بازتاب آن را حتي مي توان در زندگي روزمره و فعاليت اجتماعي امروزي آنان نيز يافت. مردم بلوچ درطول تاريخ حتي براي مدت كوتاهي اجازه حمله به مرز هاي وطن و تصرف بخشي از ايران را نداده اند و هميشه به عنوان مرزداران غيور از مرزشرقي ايران اسلامي دفاع كرده اند زيرا شاخص ترين ارزش ملي، اجتماعي،قومي،طايفه اي و فردي در بين مردم بلوچ وطن دوستي و مرزداري مي باشد و در كنار اين خصلت ارزشمند با ميهمان و پناهده و اسيرجنگي كه در اصطلاح محلي به آن ميار مي گويند با محبت و صميميت برخورد كرده اند و آنچنان از ميار محافظت نموده كه حاضرند حتي جان خود را به خطر بياندازند اما به ميار آنها صدمه اي وارد نشود.مردم بلوچ واژه ايثار را هميشه درعمل به نمايش گذاشته ند بلوچ ها خود را از نژاد آريايي و يكي از اقوام اصيل ايراني مي دانند چنانكه حتي پژوهشگران و اساتيد بلوچ كه درتقسيم بندي كنوني در پاكستان و افغانستان نيز زندگي مي كنند در اكثر آثار و كتاب هاي خويش اسناد معتبر و استدلال هاي تاريخي و باستانشناسانه در خصوص اثبات آريايي بودن قوم بلوچ ارائه مي نمايند. وفاداري به پيمان و عهد و نيز اصالت ايراني مردم بلوچ در كنار ساير ارزش هاي قومي از ارزش هاي مهم اجتماعي مردم بلوچ محسوب مي شوند به دليل اهميت دادن به همين ارزش هاي ملي و نيز باورهاي اصيل قومي بلوچ ها در پيروزي انقلاب اسلامي و همكاري با مبارزين انقلاب اسلامي همكاري شايسته و مشاركت مناسبي داشتند و اين همكاري و مشاركت آنچنان برجسته است كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در زمان تبعيد در بلوچستان در شهرستان ايرانشهر آن دوران را دوره طلايي زندگي خودشان عنوان فرمودند زيرا مردم بلوچ وي را به عنوان ميهمان عزيز و ميار خود تلقي و همراهي و همكاري شايسته اي با ايشان داشتند پس از انقلاب اسلامي نيز جوانان بلوچ همسنگر و همراه با جهادگران جهاد سازندگي كه از ساير استان ها براي آباداني و عمران اين منطقه محروم اعزام مي شدند با همدلي و صميمانه در كنار آنها مشغول فعاليت بودند و در اين راه نيز توسط اشرار شهيد شدند اولين شهيد استان سيستان و بلوچستان شهيد ريگي است كه براي نجات جان همسفر و همراه جهادگر خود مهندس نيكبخت تلاش كردند و داوطلبانه به اشراري كه انها را دستگير كرده بودند پيشنهاد دادند كه من را بكشيد اما مهندس نيكبخت را كه ميهمان است و ميار ما رها كنيد كه متاسفانه اشرار قبول نكردند و اول خود اورا و سپس مهندس نيكبخت را شهيد كردند.مردم بلوچ در هشت سال دفاع مقدس نيز مشاركت شايسته داشتند و در كنار ساير هموطنان خود مردانه از ميهن دفاع كردند و شهداي زيادي را تقديم وطن كردند و امروز هم با تشكيل پايگاه هاي بسيج مردمي به عنوان بسيج عشاير،بسيج طوايف ، بسيج دانشگاهيان ، بسيج هنرمندان از اين مرزو بوم در مقابل اشرار ودشمنان دفاع مي كنند در اين ميان معتمدين و سرداران طوايف به دليل نفوذ مردمي و اجتماعي نقش موثري در دفاع از مرز و امنيت استان دارند.

يكي از سرداران طوايف بلوچ كه از ابتداي انقلاب اسلامي واز همان بدو ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به استان سيستان و بلوچستان و تشكيل بسيج مردمي نقش بسيار فعالانه اي در راه اندازي پايگاه هاي بسيج عشاير و طوايف بلوچ داشته و خود نيز فرمانده پايگاه بسيج طايفه درازهي مي باشد آقاي سردارحاج باراني درازهي معتمد و سردار طايفه درازهي مي باشد كه علاوه برسرداري طايفه درازهي يكي از فرمانده هان فعال و سردار بسيجي سپاه سلمان در استان سيستان و بلوچستان است و خدمات ارزنده اي را دربرقراري امنيت مرزها ارائه و همكاري شايسته اي با مسولين سپاه و استان دارند. سردارحاج باراني درازهي يكي از صميمي ترين دوستان شهيد شوشتري و از مشاورين و افراد مورد اعتماد وي بودند. آخرين همايش طوايف بلوچ كه از ابتكارات وحدت طلبانه سردار شهيد شوشتري بود و قبل از همايش چابهارپيشين برگزار شد همايش طايفه درازهي بود كه در منطقه بم پشت شهرستان سراوان با شكوه ويژه اي با حضورسردارشوشتري و با همّت سردارحاج باراني درازهي و تلاش افراد طايفه ايشان برگزار شد. سردار حاج باراني درازهي نقش بسيار موثري در بسيج جوانان طايفه خود و اعزام آنها به جبهه هاي دفاع مقدس داشته و بسياري از شهداي بلوچ دفاع مقدس از افراد طايفه وي بودند و با ساير شهداي گرانقدر از طوايف ديگربلوچ نيز رابطه اي بسيار صميمي داشته و خاطرات زيادي از آن شهداي گرانقدر دارد سردارحاج باراني درازهي علاوه بر فعاليت هاي امنيتي و نظامي در امور مردم داري و اجتماعي و خدمات رساني به مردم محروم مناطق عشايري و روستايي و نيز توسعه استان سيستان و بلوچستان به عنوان فردي خيّر آنگونه خدمات ارزنده اي ارائه داده اند كه مورد اعتماد مردم بلوچ گشته و مردم منطقه مرزي بم پشت سراوان چندين دوره وي را به عنوان نماينده خود در شوراي شهروروستا انتخاب و هم اكنون نيز رئيس شوراي شهرستان مرزي سراوان مي باشد.